MENY

Distansbehandlingar

  1. Ökad efterfrågan på distansbehandlingar: På grund av smittorisk under 2020 och 2021, ökade efterfrågan på behandlingar på distans, vilket visade sig vara effektivt och har fortsatt vara ett populärt alternativ.
  2. Variation i behandlingseffekter: Behandlingarna kan ge olika stor skillnad i välmående. Vissa behandlingar känns mer än andra, och de måste utföras i en specifik ordning för optimal effekt, likt att ”skala av en lök” tills kärnan nås för verklig läkning.
  3. Tekniker och metoder: Behandlingarna inkluderar användning av Oberon bioresonans, Spooky 2 frekvensmaskin, samt manuell distansbehandling, vilket upplevs positivt av många.
  4. Distansbehandling för fysiskt närvarande kunder: Ibland används distansbehandling även för kunder som fysiskt är i rummet, speciellt när vissa blockeringar är svåra att nå.
  5. Förberedelser inför behandling: Kunder uppmanas att inte inta något annat än vatten två timmar före behandlingen för att förbereda sig för arbete med frekvenser.

Distansbehandling: Ett Flexibelt Alternativ

Under 2020 och 2021, när många undvek fysiska möten på grund av rädsla för smitta, började många av oss att erbjuda behandlingar på distans. Denna metod har visat sig vara mycket framgångsrik och är nu ett populärt val bland kunderna. Även om vissa fortfarande föredrar personliga besök, erbjuder distansbehandling ett effektivt alternativ för många. Jag vill dock gärna att det första besöket sker på praktiken eftersom vissa scanningar och provtagningar inte går att göra på distans.

Individualiserad Behandlingsplan

Behandlingseffekterna upplevs olika av olika individer; vissa ger omedelbar stor skillnad, medan andra har en subtilare effekt. Alla behandlingar utförs i en specifik ordning för att gradvis ”skala av” lager efter lager, tills vi når kärnan av problemet, det går inte i förväg att säga vad som ska göras nästa gång, det är din kropp som bestämmer det och detta känner jag av. Det är denna process som möjliggör djupgående läkning.

Metoder och Tekniker

För dessa behandlingar använder vi huvudsakligen Oberon bioresonans och Spooky 2 frekvensmaskin, tillsammans med manuell distansbehandling. Denna kombination har mottagits väl och ger positiva resultat.

Tillgänglig för Alla

Distansbehandling är inte bara för dem som bor på avstånd. Jag använder även denna metod för klienter som är närvarande i behandlingsrummet, speciellt när vissa problem är svåra att nå på traditionella sätt. Detta gör behandlingarna flexibla och anpassningsbara.

Förberedelser Inför Behandlingen

För att maximera behandlingens effektivitet bör du undvika att äta eller dricka något annat än vatten två timmar före din bokade tid, inte ens en halstablett eller ett tuggummi och tag gärna av smycken, mobiltelefoner och liknande. Detta förbereder din kropp för att mottaga frekvensbehandlingarna på bästa sätt och mätningarna blir mer exakta. Du kan välja att vila eller sitta bekvämt under sessionen.

Genom anpassning efter dina behov och situation, strävar jag efter att erbjuda behandlingar som inte bara är flexibla utan också djupt läkande. Läkekraften finns i din kropp om den bara får rätt förutsättningar och rätt näring.