MENY

Bachdroppar

  1. Dr. Edward Bachs bakgrund: Dr. Edward Bach, en framstående läkare från 1900-talets England, överlevde en dödlig prognos utan behandling vilket ledde till en yrkesmässig och personlig omvärdering.
  2. Sökandet efter alternativa behandlingsmetoder: Efter att oförklarligt ha blivit frisk, tog Bach ett sabbatsår från sitt arbete för att hitta en bättre metod att behandla människor på, vilket ledde honom ut i naturen.
  3. Upptäckten av Bachdroppar: I ett ögonblick då han gav upp att hitta en metod, upptäckte Bach att daggdroppar från en nyponros tog bort hans hopplöshet och förtvivlan omedelbart. Detta inspirerade honom att utveckla en hel serie av medel baserade på daggdroppar från 39 olika växter.
  4. Utveckling och användning av Bachdroppar: Genom att samla växter på specifika sätt och utvinna deras essenser i källvatten vilka exponerades för solljus, skapade Bach olika sorters droppar för olika emotionella tillstånd, kända för sin enkelhet, giftfrihet och avsaknad av biverkningar.

Bachdroppar: Naturens Kraft för Emotionell Balans

Dr. Edward Bach var en respekterad läkare och forskare i England under tidigt 1900-tal. Hans personliga hälsoutmaning där ingen bot fanns att få, han fick max 1 år kvar att leva.  Då återvände han till sitt laboratorium och gjorde klar sin forskning, detta tog 1,5 år.Efter det fick han en ny läkarundersökning och befanns vara frisk. Då omvärderade han sitt yrke och undrade om dåtidens medicin verkligen botade folk. Han flyttade ut på landet, tog ett sabbatsår och när detta var slut och han skulle återvända till London gick han in i en djup depression. Hittade en daggdroppe på en nyporos och all hans hopplöshet och förtvivlan släppte direkt.  Där och då fann han inspirationen till sin nya behandlingsmetod.

En Ny Riktning i Medicinen

Under ett år av eftertanke och intensivt sökande upptäckte Bach kraften i naturen genom en daggdroppe från en nyponros. Denna upplevelse blev grundläggande för utvecklingen av Bachdropparna. Dr. Bach ägnade sig åt att utforska essenser från blommande växter och träd, vilket resulterade i en serie av 39 olika sorters droppar. Dessa droppar framställdes genom att placera växter i källvatten i kristallskålar under solljus, för att sedan användas mot ett brett spektrum av emotionella störningar.

Bachdroppar Idag

Bachdroppar erbjuder en enkel, naturlig och effektiv lösning för att hantera emotionella obalanser. De fungerar snabbt och är kända för sitt välbefinnande utan risk för biverkningar, vilket gör dem till ett utmärkt alternativ till traditionell medicinering för emotionella tillstånd. Denna helande metod har visat sig vara lika effektiv nu som då och erbjuder en väg mot inre balans och harmoni. Bachdropparna står som ett testament till Dr. Bachs vision om en mer empatisk och naturnära medicin.