MENY

Kranialosteopati

  1. Utbildning och Kvalifikationer: Jag har genomgått en omfattande Osteopatutbildning på totalt 13 år, plus 80 poäng i skolmedicin, och anser mig väl kvalificerad inom mitt fält.
  2. Kranialosteopati: Denna terapiform är en ytterst mjuk metod som kräver försiktighet för att inte störa den individuella kranialrytmen, vilken är unik för varje person, förändras den kan detta till exempel utlösa sjukdomar man har med sig i bagaget. Experimentella nödgodkända injektioner eller behandlingar som inte tar hänsyn till individen kan ibland orsaka detta.
  3. Effektivitet och Tillgänglighet: Kranialosteopati är effektiv för personer i alla åldrar och med olika besvär. Distansbehandlingar är även möjliga, speciellt för svåra fall eller de som bor långt bort.
  4. Oföränderliga Rörelser i Kroppen: Terapin bygger på att alla vävnader i kroppen har en inneboende rörelse som kan påverkas av trauma eller stress, och justering av dessa rörelser kan återställa kroppens balans.
  5. Utbildningens Bakgrund och Metodik: Metoden grundar sig på William Garner Sutherlands upptäckt att skallbenen kan röra sig och påverka hela kroppen. Utbildningen täcker tekniker för att justera dessa rörelser och behandla kroppen som en helhet.

Kranialosteopati: En Helande Konst

Min resa inom osteopati sträcker sig över 13 års omfattande utbildning, inklusive 4 år i grundläggande osteopati, 9 års specialisering i kranialosteopati i England, samt 80 poäng i skolmedicin. Sedan jag avslutade min utbildning 2006, har jag förfinat mina färdigheter och tekniker för att erbjuda den mest effektiva behandlingen till mina klienter.

Vad är Kranialosteopati?

Kranialosteopati är en djupt mjuk och försiktig terapiform som fokuserar på att upprätthålla och återställa den naturliga rytmen i kroppens kraniala system. Varje person har en unik kranialrytm, lika distinkt som ett fingeravtryck, vilket kräver en skicklig hand för att behandla utan att störa. Den individuella rytmens integritet är avgörande, då störningar i denna rytm kan leda till sjukdomar och funktionsstörningar.

Till vem vänder sig Kranialosteopati?

Denna terapi är tillgänglig för människor i alla åldrar, från 8 år till 97 är den äldsta som varit hos mig, och kan tillämpas för en rad olika tillstånd och besvär. Jag erbjuder även distansbehandlingar för de som inte kan besöka mig personligen. Dock vill jag gärna ha första besöket på plats på praktiken då vissa scanningar och provtagningar inte går att göra på distans.

Behandlingens Grundpelare

Grundprincipen i kranialosteopati är att varje del av kroppen är i konstant rörelse, en rörelse som kan bli störd av olika yttre och inre faktorer. Genom att känna och justera dessa subtila rörelser, kan kroppen återfå sin naturliga balans och självläkande förmåga.

Den Vetenskapliga Grunden

Metodiken baseras på William Garner Sutherlands banbrytande arbete, som visade att skallbenen är mobila, (tvärtom som man får lära sig när man läser medicin i Sverige), och kan påverka hela kroppen genom sitt rörelsemönster. Genom att förstå och försiktigt justera dessa rörelser, kan vi adressera en rad tillstånd och bidra till en ökad välbefinnande.

Jag är stolt över att ha fördjupat mig i denna unika terapiform och strävar efter att kontinuerligt utveckla mina kunskaper för att erbjuda den bästa möjliga vård till mina klienter.