MENY

Bioresonans/Frekvens mätning och behandling

  1. Bioresonans och Frekvensscanning: Ger en ögonblicksbild av kroppens funktion och organsystem, inklusive lagringsvärden för vitaminer, mineraler, och andra näringsämnen. Anses som ett komplement till andra analyser, såsom torrblodsanalys.
  2. Nutritionens Roll: Understryker vikten av rätt näring för kroppens förmåga att reparera sig. Betonar behovet av kosttillskott givet dagens bristfälliga näringsinnehåll i mat.
  3. Försämrad Matkvalitet: Beskriver hur moderna jordbruks- och livsmedelsproduktionsmetoder, på grund av onaturligt hög efterfrågan, har minskat näringsvärdet i maten markant, från användning av gifter i odlingar och till utfodring och behandling av djur.
  4. Alternativ till Moderna Matvanor:Odla själv om förutsättningar och intresse finns. Baka eget bröd och gör eget ”bregott” med bättre kvalitet och kanske eget pålägg som hälsosammare alternativ till bearbetade livsmedel.
  5. Miljögifter och Hälsa: Diskuterar problematiken med miljögifter från jordbruk, reningsverk och användningen av mikrovågsugnar, och deras koppling till allvarliga sjukdomar.

 

Bioresonans och Frekvensscanning: Snabb översikt av kroppens tillstånd.

Bioresonans och frekvensscanning erbjuder en detaljerad bild av hur din kropp fungerar vid en given tidpunkt. Genom att analysera kroppens organsystem och mäta nivåerna av viktiga näringsämnen, som vitaminer, mineraler, och aminosyror, kan vi få en överblick över din hälsostatus. Denna metod är särskilt värdefull för de som önskar en generell ”besiktning” av sin hälsa och fungerar väl som ett komplement till andra analysmetoder, exempelvis torrblodsanalys.

Nutritionens Viktiga Roll

Vår kost spelar en avgörande roll för vår hälsa och förmåga att återhämta oss. Med åldern blir kroppens reparationsprocesser långsammare, vilket understryker vikten av adekvat näring. Dagens mat innehåller tyvärr inte längre de näringsämnen vi behöver för att bibehålla en god hälsa, vilket gör kosttillskott till ett viktigt verktyg för att förbli frisk och stark.

Utmaningar med Modern Matproduktion

Matens näringsvärde har försämrats betydligt på grund av förändringar i jordbruk och livsmedelsproduktion. Användning av begränsade näringsämnen i gödsel, intensifierad produktion och användning av kemikalier har lett till näringsfattig mat. Dessutom påverkar moderna uppfödningsmetoder och bearbetade livsmedel, som margarin och industriellt framställt kött, vår hälsa negativt.

Hälsosamma Alternativ

Som ett alternativ till bearbetade livsmedel föreslår jag hembakat bröd och hemgjorda pålägg, såsom en blandning av smör 50% och olivolja 50% (eller kokosolja) med en nypa salt och örter, detta ska vara rumsvarmt och sedan vispar man ihop det till en jämn konsistens. Jag lägger mitt i en stor glasburk på lager i kylen, ur denna lägger jag över lite i en mindre glasburk för en veckas användning. Detta tar inte lång tid och som alltid gör jag stora satser för att slippa tillreda allt hela tiden. Du kan göra din egen mjukost och det finns massor av recept på olika enkla pålägg du kan ha på mackan. Dessa enkla, naturliga val ger näring utan onödiga tillsatser.

Miljögifternas Påverkan på Hälsan

Vi exponeras idag av en extrem användning av kemikalier och miljögifter vilka ger föroreningar från reningsverk, idag räknar man med att det är 25 000-50 000 gifter  som rinner rakt ut i våra vattendrag. I ett vattenprov kan vi mäta 100 olika gifter och i en utökad analys 300. Detta har en bevisad negativ effekt på vår hälsa. Det är viktigt att vara medveten om dessa risker och vidta åtgärder, såsom att använda vattenrenare och undvika mikrovågsuppvärmd mat, i den mån plånboken tillåter, köpa ekologiskt eller odla själv  för att skydda vår hälsa och välbefinnande.

Genom att förstå dessa aspekter av bioresonans, näring, och miljöpåverkan kan vi arbeta mot en hälsosammare livsstil och bättre långsiktig hälsa.