MENY

Nytt för i 2024

Horstmann tekniken
En enkel kroppsterapi som kan leda till processer för fysiskt och emotionellt välbefinnande, genom att lösa upp fysiska, känslomässiga/emotionella blockeringar.
Gamla trauman/negativa upplevelser kan lagras i kroppens cellminne och skapar problem. Genom en enkel försiktig manuell mobilisering av främst höft eller axelleder och genom att hålla på kroppens energipunkter kan man lösa upp dessa och få en bättre fungerande kropp och psyke.

Horstmanntekniken har utvecklats av den Australiensiska naturterapeuten Trish Trowbridge och används över hela världen. Grundtanken är att gamla trauman och negativa upplevelser lagras i kroppens cellminne och orsakar blockeringar främst i höftpartiet, axlar och fötter. Dessa energiblockeringar kan bli grogrund för smärttillstånd och sjukdom genom till exempel en onaturlig kroppshållning, biokemisk obalans beteendestörning och disharmoni i kroppens subtila energisystem. Horstmanntekniken kan ge imponerande resultat efter bara en behandling. För många har en behandlingsserie lett till livsstilsförändringar för att nå fysiskt och emotionellt välbefinnande.

Vilken nytta kan du ha av Horstmanntekniken?
På det fysiska planet ökar flexibiliteten i muskler och leder vilket ger en bättre kroppshållning och lindrar eventuell smärta i axlar och ländrygg. På en känslomässig nivå kan tekniken hjälpa dig att bryta gamla mönster och forma nya positiva tankebanor. Processen kan leda till en häpnadsväckande utveckling.

Vilken behandlingsform passar dig?

Ileosacral release
Behandlar i huvudsak höftområdet och ger oftast snabb smärtlindring vid ländryggsbesvär. Behandlingen påverkar senor, ligament och muskler och kan på så vis förhindra snedbelastning och värk.
Arm shoulder release
Behandlar främst nack- och axelpartiets muskler, senor och leder. Behandlingen kan var effektiv vid till exempel musarm, whiplash, strukturellt orsakad huvudvärk, och frosen schoulder. Många upplever också att den underlättar djupandningen.

Foot release
Används i allmänhet i samband med andra Horstmannbehandlingar. Det är en unik, enkel behandling som via meridian och nervsystemet löser blockeringar i hela kroppen.

Self sabotage release
Bearbetar känslomässiga mönster som hindrar oss från att nå våra mål. Dessa omedvetna energimönster har oftast formats mycket tidigt i livet men påverkar oss som vuxna till exempel i våra relationer till andra. På det fysiska planet är behandlingen lämplig för dem men ländryggsbesvär eller ischias.
Fysisk introduktions helg för att hjälpa sin egen kropp att må bättre.
Ett effektivt självhjälpsprogram för dig och din familj. Genom de kunskaper du tillägnar dig under denna kurs kan du avhjälpa eller förebygga problem med till exempel spända axlar, ländryggsbesvär, sömnsvårigheter och stress. Kursen omfattar ca 10 timmar och de övningar man lär sig går utmärkt att utföra på jobbet eller hemma utan några speciella förberedelser. Efter denna kurs kan du gå vidare och utbilda dig till Horstmannterapeut, efter att först själv ha fått förberedande behandlingar av någon som gått utbildningen.

Vad är lämpligt att behandla med Horstmanntekniken?

  • Ryggbesvär
  • Axel och nackbesvär
  • Ischias
  • Strukturellt orsakad huvudvärk
  • Migrän
  • Idrottsskador
  • Stress
  • Depression
  • Känslomässig obalans.